Sztucer za rudzielca

Sztucer za rudzielca

W zaledwie 8 kołach, które wytypowano w okręgu piotrkowskim do udziału w konkursie redukcji drapieżników Fundacji Ochrony Głuszca, w minionym sezonie myśliwi strzelili łącznie 531 lisów! Najlepszy lisiarz z tego regionu, Piotr Sadowski, miał na rozkładzie 60 sztuk. Za rok, mówiono podczas finału w Piotrkowie, będzie na pewno jeszcze lepiej. Więcej

Poziom różnorodności

Poziom różnorodności

Monitoring biotopów rolnych na terenach o intensywnej produkcji rolniczej stanowi coraz bardziej znaczący element polityki ochrony różnorodności. Kos i wróbel między innymi stają się w naszym kraju symbolem wartościowego siedliska rolniczego. Więcej

Zabójcza folia

Zabójcza folia

Na naszych polach pojawił się jeszcze jeden – obok pestycydów i maszyn – bardzo groźny wróg dla ptaków. Jest nią coraz powszechniej stosowana folia, którą wykorzystuje się do ochrony upraw rolnych przed wiosennymi przymrozkami. Więcej

Hałas szkodzi ptakom

Hałas szkodzi ptakom

Możliwe, że niektóre samice postrzegają swoich potencjalnych partnerów jako nienadających się na ojców ich potomstwa, jeśli nie mogą usłyszeć wydawanych przez nich dźwięków. Więcej

Problem z sukcesem

Problem z sukcesem

Żubry – jedno ze sztandarowych osiągnięć ochrony przyrody – zaczynają generować poważne problemy. Największa białowieska populacja bytuje na niewielkim obszarze i aby nie zjadała rezerwatu, musi być stale dokarmiana. Więcej

Nasadzenia dla cietrzewi

Nasadzenia dla cietrzewi

Za sukcesem cietrzewi w północnej Anglii, które na przestrzeni ostatnich dwóch lat podwoiły swoją liczebność, stoją m.in. projekty lokalnych nasadzeń, realizowane przez setki wolontariuszy. Więcej

Ptasie tacierzyństwo

Ptasie tacierzyństwo

Naukowcy rozwiązali ponad 100-letnią zagadkę, dlaczego u niektórych gatunków ptaków to ojcowie, a nie matki zajmują się wychowaniem młodych. Więcej

Słodkowodne orki

Słodkowodne orki

W Internecie pojawiło się niedawno niezwykłe nagranie, pokazujące, jak europejski sum zasadza się na gołębie. Zachowanie suma przypomina analogiczne sceny z innej części świata – orek polujących na foki lub wylegujące się na brzegu pingwiny. Więcej

Złoty Głuszec

Złoty Głuszec

W branży filmowej są Oscary, Złote Globy, Palmy, Niedźwiedzie i Lwy. FOG ustanowił własną nagrodę, za działania na rzecz środowiska i ochrony zagrożonych gatunków. Nasze, ekologiczne trofeum będzie nazywało się Złoty Głuszec. I wierzymy, że bardzo szybko zyska rangę jednego z najbardziej prestiżowych tytułów.

Więcej

Głuszce w ofensywie

Głuszce w ofensywie

Myśliwi z okręgu nowosądeckiego, uczestniczący już po raz trzeci w konkursie redukcji drapieżników wokół ostoi głuszca w rejonie Gorczańskiego Parku Narodowego, zgodnie podkreślają, że dostrzegają efekty zintensyfikowanego odstrzału lisów. Słychać już w Gorcach głuszce podczas toków i widać ich ślady w terenie, dodaje Zbigniew Żurek z Komitetu Ochrony Kuraków. Więcej

  • ©Fundacja Ochrony Głuszca 2013
  • projekt - Unia Interactive